Meny Innhold

Jan Petter Bratsberg

En malerisk reise gjennom nordiske landskap og fauna

BIOGRAFI

Utdrag fra katalogboken som ble utgitt i forbindelse med utstillingen «Tradisjon & Figurasjon i 1970-årenes maleri» ved Haugar Vestfold Kunstmuseum i 2001, med bl.a. Karl Erik Harr, Odd Nerdrum, Arne Paus, Jan Sæther, Rolf Groven, m.fl.

«...En annen som tidlig ble opptatt av natur og dyreliv, er Jan Petter Bratsberg. Allerede i hans stemningsfulle arbeider fra 1970-årene kan man spore en form for aktuell naturfilosofi. Det store forbildet på den tiden var düsseldorferen August Cappelen. Kanskje ikke så rart. Begge vokste opp i Skien og ble tidlig fortrolig med skogsomådene i hjemtraktene. Inspirert av Cappelen, fant Bratsberg ofte sine motiver i det urskoglignende terrenget i grenseområdene mellom Telemark og Vestfold med mektige furuer, vindfall, småtjern og bratte klippesider med mosegrønne, grå og brune fargenyanser. Begge var opptatt av å formidle de dype skogenes særegne stemning og mystikk. Denne motivkretsen var lite utbredt ikke bare på Cappelens tid, men også i dag. Som vi allerede har sett, følte Papazian og etterhvert også Håland i likhet med düsseldorferne seg mest tiltrukket av de vide utsyn.

Men Bratsbergs motivkrets skiller seg også fra Cappelens. For Bratsberg er det dyrelivet som står i fokus, nærmere bestemt dyrene som naturens urinnvånere. Gaupe, rev og de store rovfuglene, og ulv og bjørn som ble totalfredet i 1973, er blant yndlingsmotivene.

Tidlig i sin karriere fremsto Bratsberg som en av våre mest markante dyremalere. Et typisk eksempel er Gaupe og rev (1969–70) som nok også er inspirert av barokkens mestere. Mange av Bratsbergs arbeider får oss likevel til å tenke på den store svenske dyremaleren Bruno Liljefors, selv om sammenligningen kanskje er mer relevant når det gjelder 80- og 90-talls bildene som har en mer naturalistisk karakter.

Bratsberg betegner seg selv som naturromantiker i den forstand at bildene uttrykker en tilbake-til-naturen holdning. Men de rommer også et element av sivilisasjonskritikk og en verneideologi, noe som blir stadig tydeligere i hans produksjon. For ham er vern av natur og dyreliv to sider av samme sak. Den moderne industrihogsten med sine store maskiner, som etterlater seg enorme hogstflater og massive ødeleggelser, utgjør en alvorlig trussel ikke bare mot den sårbare gammmelskogen, men også for dyrelivet.»

Førstekonservator Einar Wexelsen, Haugar Vestfold Kunstmuseum

VITA – UTVALG:

Billedkunstneren Jan Petter Bratsberg er født i Skien 1948. Han er utdannet ved SHKS, Oslo 1969-73 og har hatt en rekke separatutstillinger i inn- og utland, bl.a. Sioux Falls,Fargo og Minot, USA og i Sverige bl.a. Biologiska Museet, Stockholm, Galleri Linné, Sala. Tidö Slott, Västerås og Vetlanda Museum. Har dessuten deltatt på Høstutstillingen, Sørlandsutstillingen, Romantikk-Realisme, "Tradisjon og figurasjon" Haugar Vestfold Kunstmuseum, Society of Wildlife Artists, London og flere andre kollektiv- og gruppeutstillinger i Norge, Sverige og Finland.

Flere offentlige innkjøp, bl.a. Skien Billedgalleri. Kunstneriske oppdrag for bl.a. WWF, "Jaktmarker och fiskevatten", Sverige, Europarådet, Strasbourg, etc. Medvirket i flere TV program, bl.a. "Ut i naturen" (NRK) og "Vi på Langedrag" 2002.

Medlem av Norske Billedkunstnere (NBK), Billedkunstnere i Telemark (BiT), Unge Kunstneres Samfund (UKS) og Nordic Wildlife Art, Sverige.