Meny Innhold

Jan Petter Bratsberg

En malerisk reise gjennom nordiske landskap og fauna

SKJULTE SKATTER (2011)

Dette er boken om en ”annerledes pilegrimsvandring”, en livsreise gjennom ytre og indre landskap, om å ta tid til stillhet, finne retning og veimerker gjennom et postmoderne villnis, i en tid preget av rotløshet og stress.

Som tittelen ”Skjulte skatter” antyder, finnes det lag på lag som kan avdekkes, både i tekst og bilder. Ekteparet Bratsberg har på hver sin måte bidratt til å lage en bok om helhet, om skaperverket, mennesket og Gudsrelasjonen.

 • ”Rasteplassene” utgjør selve grunnstammen i boken og gir rom for hvile, stillhet, fordypelse og refleksjon. Gjennom ANNE-GRETHE BRATSBERGs prosa-lyriske meditasjonstekster blir vi på en annerledes og innsiktsfull måte kjent med den Gud som ikke bare har skapt alt, men som også kom til oss for å være vår medvandrer og venn.
 • Som en av våre fremste naturmalere utgjør JAN PETTER BRATSBERGs bilder den ”ytre delen” av vandringen. Her møter vi gaupas og blåveisens Gud. Maleriene, som i utgangspunktet ikke er laget som illustrasjoner til tekstene, er selvstendige kunstverk. Bibelordene som følger bildene, er med omhu valgt ut som veimerker inn mot ”rasteplassene”.

Det er vårt håp at også denne boken kan gi et lite bidrag til å avdekke noen av de uendelig mange skjulte skattene i Bibelens tekster, og ikke minst inspirere leseren til å oppdage flere av disse livets veimerker.

Hva handler det om?

 • Et verdivalg. Fra effektivitet, produktivitet og resultatorientering til rasteplasser av stillhet og nærvær, der du lærer et nytt språk – hjertespråket
 • En vandring. Fra image til identitet, fra overflate og innover, hjem til ditt eget hjerte
 • Et hvilested. Det innerste rom i ditt indre hus, selve Møtestedet mellom deg og Gud
 • En virkelighet. Bakenfor ordene og alt som er synlig, der livet lever og du er på plass
 • En bevegelse. Fra det splittede og fragmenterte til helhet og legedom
 • En relasjon. Der krav og prestasjon forsvinner i nådefull omfavnelse av din menneskelighet
 • En oppdagelse. Stillhetens skjulte skatt: Skaperen, skaperverket og du er ett
  Du er kommet hjem!

For noen kan denne boken kanskje bli en vandring inn mot en spirende tro, for andre en vei videre inn i troens mysterier og dybder – eller rett og slett en bok til trøst og oppmuntring i Gudsforholdet.